Logo Promax - telewizja, internet, telefon
Dostępność usług
Zmiany w regulaminach świadczenia usług
29.11.2019

Ostrów Wielkopolski, dnia 29.11.2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W TREŚCI

REGULAMINÓW ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PRZEZ PROMAX SP.J. ZOFIA FÓRMANEK-OKRÓJ, WIESŁAW OKRÓJ

Z SIEDZIBĄ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM


Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług PROMAX,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.12.2019 r. zmieniają się przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. Powoduje to konieczność wprowadzenia zmian w treści wiążących nas dokumentów abonenckich. Wprowadzone zmiany związane są ze sposobem dostaczania wzorców umownych (regulaminów i cenników) Abonentom – od tego dnia, zawierając umowę
z PROMAX lub przedłużając obecnie obowiązującą, będą Państwo uprawnieni do wyboru opcji doręczenia tych dokumentów elektronicznie na podany adres e-mail. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

 

Zmiany powyższe wchodzą w życie od dnia 25.12.2019 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami informujemy, że są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z PROMAX w przypadku niezaakceptowania tych zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 24.12.2019 r. (włącznie).

 

Jednocześnie informujemy, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w związku z czym wypowiedzenie umowy będzie wiązało się
z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych w umowie, odpowiednim regulaminie lub regulaminie promocji.

 

Poniżej przedstawiwamy szczegółowy wykaz zmian:

 

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej

 

Regulamin świadczenia Usług dostępu do Internetu stacjonarnego oraz telefonii stacjonarnej
w bezprzewodowej technologii WiMAX

 

Regulamin świadczenia Usług dostępu do Internetu mobilnego PROMAX

 

§25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

Aktualne: Regulamin, Regulaminy promocji oraz Cennik, wskazujący m.in. koszt usług serwisowych niewchodzących w skład Podstawowej obsługi serwisowej, dostępne są nieodpłatnie, na każde żądanie Abonenta  w serwisie internetowym Operatora www.promax.media.pl oraz w Biurze Obsługi Abonenta. Operator nieodpłatnie dostarcza Abonentowi znajdujące zastosowanie wzorce umowne najpóźniej wraz z Umową abonencką, a także na każde jego żądanie. Operator dostarcza wzorce umowne na papierze lub innym Trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora., na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa. a także na każde żądanie Abonenta, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli Operator  dopuszcza stosowanie takiego środka).

 

Regulamin świadczenia Usług telewizji i radia

 

§25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

Aktualne: Regulamin, Regulaminy promocji oraz Cennik, wskazujący m.in. koszt usług serwisowych niewchodzących w skład Podstawowej obsługi serwisowej, dostępne są nieodpłatnie, na każde żądanie Abonenta  w serwisie internetowym Operatora www.promax.media.pl oraz w Biurze Obsługi Abonenta. Operator nieodpłatnie dostarcza Abonentowi znajdujące zastosowanie wzorce umowne najpóźniej wraz z Umową abonencką, a także na każde jego żądanie. Operator dostarcza wzorce umowne na papierze lub innym Trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora., na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa. a także na każde żądanie Abonenta, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli Operator  dopuszcza stosowanie takiego środka).

 


 
 
Strona PROMAX wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do Twoich indywidualnych potrzeb. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.   Rozumiem