Centrum pomocy PROMAX

Problemy techniczne

Jakość połączenia jest słaba, kiepsko słyszę rozmówcę, mam zakłócenia na linii
 • Upewnij się, że aparat jest umieszczony wystarczająco blisko modemu i czy nie sąsiaduje z urządzeniami elektrycznymi powodującymi ewentualne zakłócenia, np. telewizor, głośnik, itp.
 • Jeśli korzystasz z aparatu bezprzewodowego, staraj się rozmawiać bliżej bazy telefonu.
Słyszę sygnał, ale nie mogę wykonywać żadnych połączeń poza tymi na numery alarmowe
 • Jeśli korzystasz z opcji OCB z poziomu użytkownika, być może ustawiłeś zbyt wysoki poziom blokady kierunków połączeń. Wystarczy zmniejszyć zakres blokady.
 • Jeżeli przy próbie realizacji połączenia otrzymujesz informację o zaległościach płatniczych wobec PROMAX, konieczne jest opłacenie faktur.
Gdy podnoszę słuchawkę, nie słyszę sygnału, a na modemie nie świeci się dioda Tel1
 • Upewnij się, czy przyczyną awarii nie jest uszkodzony aparat telefoniczny lub niewłaściwe podłączenie kabli.
 • W przypadku aparatu bezprzewodowego sprawdź, czy aparat jest podłączony do źródła zasilania 230V i czy jest zasilanie. Upewnij się, że słuchawka aparatu bezprzewodowego jest naładowana.
 • Sprawdź, czy aparat telefoniczny został wpięty do gniazda TEL1 z tyłu modemu.
Gdy podnoszę słuchawkę, nie słyszę sygnału zgłoszenia, a na modemie nie świeci się żadna lampka
 • Sprawdź, czy przewód zasilający jest właściwie podłączony do gniazdka elektrycznego i do gniazda na tylnym panelu modemu kablowego.
 • Sprawdź napięcie w gniazdku.

Usługi dodatkowe bezpłatne

Bezwarunkowe przekierowanie połączeń (natychmiastowe)

Po wybraniu tej usługi system przenosi wszystkie przychodzące połączenia na wybrany numer.

 • Wprowadzenie *21*48_ _ _ __ _ _ #
  W puste miejsca wstaw nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia.
 • Sprawdzenie *#21# 
  W puste miejsca wstaw nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia.
 • Anulowanie #21# 

Dodanie prefiksu 48 dotyczy tylko modemów kablowych.

Przekierowanie połączeń gdy linia jest zajęta

Po wybraniu tej usługi system przenosi rozmowy przychodzące na wybrany numer gdy Twoja linia jest zajęta.

 • Wprowadzenie *67*48_ _ _ __ _ _ # 
  W puste miejsca wstaw nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia.
 • Sprawdzenie *#67#
  W puste miejsca wstaw nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia.
 • Anulowanie #67#

Dodanie prefiksu 48 dotyczy tylko modemów kablowych.

Przekierowanie połączeń pod nieobecność

Po wybraniu tej usługi system przenosi rozmowy przychodzące na wybrany numer gdy nikt nie odbierze telefonu w Twoim domu.

 • Wprowadzenie *61*48_ _ _ __ _ _ #
  W puste miejsca wstaw nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia
 • Sprawdzenie *#61#
  W puste miejsca wstaw nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia
 • Anulowanie #61#

Dodanie prefiksu 48 dotyczy tylko modemów kablowych.

Przekierowanie gdy terminal jest niedostępny

Po wybraniu tej usługi system przenosi połączenia przychodzące na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w sytuacji, gdy Twój modem będzie wyłączony lub wylogowany (np. brak prądu w lokalu).

 • Wprowadzenie *65*48_ _ _ __ _ _ #
  W puste miejsca wstaw nr telefonu na jaki mają być przenoszone połączenia.
 • Sprawdzenie *#65#
 • Anulowanie #65# 

Przekierowanie może być ustawione na dowolny numer stacjonarny lub komórkowy z wyłączeniem numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz numerów Usług audioteksowych (np. 70x). Usługa może nie być realizowana w przypadku połączeń przychodzących z zagranicy, jeżeli numer, na który następuje przekierowanie jest również numerem zagranicznym.

Dodanie prefiksu 48 dotyczy tylko modemów kablowych.

Nie przeszkadzać

Po wybraniu tej usługi system wyciszy dzwonek w Twoim telefonie. Osoba dzwoniąca do Ciebie usłyszy stosowny komunikat głosowy. Ty nadal będziesz mógł normalnie dzwonić.

 • Wprowadzenie *26#
 • Sprawdzenie *#26#
 • Anulowanie #26#
Blokada przekierowanych połączeń

Po wybraniu tej usługi system zablokuje możliwość przenoszenia rozmów telefonicznych na Twój numer telefonu. Żadne połączenie przeniesione z innego aparatu na Twój numer telefonu nie dojdzie do skutku.

 • Wprowadzenie *02#
 • Sprawdzenie *#02#
 • Anulowanie #02#
Połączenia oczekujące

Po wybraniu tej usługi, jeśli ktoś będzie chciał się do Ciebie dodzwonić w trakcie prowadzonej rozmowy, usłyszysz sygnał informacyjny. Będziesz mógł przerwać rozmowę, odebrać drugą i wrócić po jej zakończeniu do poprzedniej.

 • Wprowadzenie *43# 
 • Sprawdzenie *#43#
 • Anulowanie #43#
 • Podczas rozmowy:
  –   # – akceptacja połączenia oczekującego,
  –  *# – odrzucenie połączenia oczekującego.
Aktywacja opcji połączeń trójstronnych (nie zawiera opłat za wykonane połączenia)

Po wybraniu tej usługi będziesz mógł nawiązać połączenie jednocześnie z dwiema osobami.

Po połączeniu z drugą linią możesz wybrać jedną z wielu opcji:

 • ** _ _ _ _ _ _ # by dodać rozmówcę W puste miejsca wstaw numer, który ma zostać dodany do połączenia. Jeśli numer jest nieprawidłowy lub nie odbiera po 10 sekundach, powrócisz do rozmowy z pierwszym rozmówcą.
 • # by zaakceptować rozmówcę i przyłączyć go do konferencji
 • *# by odrzucić rozmówcę i go rozłączyć
 • *0 by rozłączyć pierwszego rozmówcę i rozmawiać dalej z drugim
 • *1 by rozłączyć drugiego rozmówcę i rozmawiać dalej z pierwszym
 • *2 by zawiesić chwilowo drugiego rozmówcę i rozmawiać z pierwszym, lub zawiesić chwilowo pierwszego rozmówcę i rozmawiać z drugim, tzn. przełączać się między rozmówcami
 • *3 by uzyskać połączenie trójstronne, czyli rozmawiać jednocześnie z obiema osobami wszyscy będą się wzajemnie słyszeć
 • *4 opuścić połączenie trójstronne. Rozłączysz się i jednocześnie pozwolisz na dalszą rozmowę pozostałych osób.

Uwaga! Opuszczając połączenie trójstronne nadal będziesz obciążany kosztami za to połączenie.

Gorąca linia

Po wybraniu tej usługi możesz dzwonić nie wybierając numeru. Wystarczy, że podniesiesz słuchawkę i odczekasz chwilę, a system automatycznie połączy Cię z numerem, który wcześniej został zakodowany. Usługa ta jest szczególnie przydatna, gdy w domu zostają dzieci lub osoba starsza.

 • Wprowadzenie *53* _ _ _ __ _ _ # – w puste miejsca wstaw numer,który ma być automatycznie wybierany
 • Sprawdzenie *#53#
 • Anulowanie #53#
Blokada prezentacji własnego numeru CLIR

Po wybraniu tej usługi osobie, do której dzwonisz nie wyświetli się Twój numer telefonu. Funkcja jest przydatna w sytuacjach, gdy chcesz pozostać anonimowy.

 • Wprowadzenie *27#
 • Sprawdzenie *#27#
 • Anulowanie #27#
Prezentacja numeru rozmówcy CLIP

Po wybraniu tej usługi numer osoby dzwoniącej prezentowany będzie na Twoim wyświetlaczu przed odebraniem połączenia. Będziesz mógł zobaczyć numer osoby, która właśnie próbuje się do Ciebie dodzwonić. Numer nie wyświetli się jeśli dzwoniący zablokował prezentację własnego numeru lub z przyczyn technicznych.

Usługa jest domyślnie aktywowana dla wszystkich Abonentów.

Szczegółowy, miesięczny wykaz połączeń

Za pośrednictwem e.promax.media.pl

Blokada anonimowych połączeń przychodzących

Usługa polega na zablokowaniu połączeń przychodzących od Abonentów, którzy zablokowali identyfikację własnego numeru telefonu lub których numer jest niedostępny z przyczyn technicznych.

 • Wprowadzenie *28#
 • Sprawdzenie *#28#
 • Anulowanie #28#

Usługi dodatkowe płatne

Funkcja blokowania przez Abonenta połączeń wychodzących

Po wybraniu tej usługi system zablokuje możliwość wykonywania z Twojego telefonu połączeń wychodzących do wybranej grupy numerów. Dzieci lub osoby obce nie będą mogły wykonać wybranych przez Ciebie połączeń.

Założoną blokadę można anulować z klawiatury Twojego telefonu.

 • Wprowadzenie *34*_ _ _ _*C# – puste miejsca -hasło, C – numer blokady
 • Sprawdzenie *#34#
 • Anulowanie #34*_ _ _ _ # – puste miejsca – hasło

Możliwe są następujące opcje (numery blokad):

 1. Blokada połączeń do sieci komórkowych
 2. Blokada połączeń międzynarodowych poza UE oraz Stany Zjednoczone
 3. Blokada wszystkich połączeń międzynarodowych
 4. Blokada połączeń wysokopłatnych – 70x i 20(7,8)
 5. Blokada połączeń międzynarodowych poza UE oraz Stany Zjednoczone i połączeń wysokopłatnych – 70x i 20(7,8)
 6. Blokada wszystkich połączeń międzynarodowych i połączeń wysokopłatnych – 70x i 20 (7,8)
 7. Blokada połączeń do sieci komórkowych i połączeń wysokopłatnych – 70x i 20(7,8)
 8. Pozostawienie możliwości wykonywania połączeń tylko do krajowych sieci stacjonarnych
 9. Blokada wszystkich połączeń wychodzących*

*nie są blokowane połączenia do numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz połączenia bezpłatne do wybranych Usług Dostawcy usług i Usług informacyjnych.

Blokada może nie być realizowana, jeśli dla zablokowanego numeru została wcześniej aktywowana Usługa przekierowanie połączeń lub Usługa gorąca linia.

Możesz zmienić hasło blokady połączeń wychodzących kodem

 • *00*XXXX*YYYY*ZZZZ# – gdzie: XXXX –stare hasło, YYYY – nowe hasło, ZZZZ – powtórzenie nowego hasła

Hasło domyślne: 1111 (cztery jedynki))

Blokowanie połączeń wychodzących przez Operatora

Po wybraniu tej usługi zablokujemy w systemie możliwość wykonywania z Twojego telefonu połączeń wychodzących do wybranej grupy numerów. Sam zdecydujesz, które połączenia mają zostać zablokowane. Założoną blokadę można anulować tylko w Biurze Obsługi Abonenta.

Możliwe są następujące opcje (numery blokad):

 1. Blokada połączeń do sieci komórkowych
 2. Blokada połączeń międzynarodowych poza UE oraz Stany Zjednoczone
 3. Blokada wszystkich połączeń międzynarodowych
 4. Blokada połączeń wysokopłatnych – 70x i 20(7,8)
 5. Blokada połączeń międzynarodowych poza UE oraz Stany Zjednoczone i połączeń wysokopłatnych – 70x i 20(7,8)
 6. Blokada wszystkich połączeń międzynarodowych i połączeń wysokopłatnych – 70x i 20 (7,8)
 7. Blokada połączeń do sieci komórkowych i połączeń wysokopłatnych – 70x i 20(7,8)
 8. Pozostawienie możliwości wykonywania połączeń tylko do krajowych sieci stacjonarnych
 9. Blokada wszystkich połączeń wychodzących*

*nie są blokowane połączenia do numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz połączenia bezpłatne do wybranych Usług Dostawcy usług i Usług informacyjnych.

Blokada może nie być realizowana, jeśli dla zablokowanego numeru została wcześniej aktywowana Usługa przekierowanie połączeń lub Usługa gorąca linia.

Wybieranie skrócone

Po wybraniu tej usługi nie będziesz już musiał wpisywać całych numerów osób, do których najczęściej dzwonisz. Możesz przypisać numery telefonów do przycisków na klawiaturze (oznaczonych od 0 do 9). Numery będą automatycznie wybierane po wciśnięciu przycisku.
Maksymalna liczba zaprogramowanych numerów to 10.  Programując numer zamiejscowy pamiętaj o wprowadzeniu numeru kierunkowego.

Ułatw sobie rozmowy z najbliższymi!

 • Wprowadzenie *50*N _ _ _ _ _ _ _ #
  – w miejsce N wprowadź cyfrę od 0-9
  – w puste miejsca wstaw numer, który ma być automatycznie wybierany
 • Sprawdzenie *#50*N#
  – w miejsce N wprowadź cyfrę od 0-9
 • Anulowanie #50*N
 • Dzwonienie **N
Budzenie jednokrotne / wielokrotne

Zdarza Ci się zaspać do pracy lub zapomnieć o ważnej sprawie? Zamów usługę budzenia jednokrotnego w PROMAX. O wybranej przez Ciebie godzinie zadzwoni telefon. Usługa będzie uznana za wykonaną jeśli podniesiesz słuchawkę. Zamiast codziennie programować budzenie możesz też skorzystać z usługi budzenia wielokrotnego zaplanować cały tydzień. Wystarczy wybrać dni tygodnia, w które chcesz być obudzony o tej samej porze.

Budzenie jednokrotne

 • Wprowadzenie *55*_ _ _ _ # w puste miejsca wprowadź porę budzenia w układzie 24-godzinnym
 • Sprawdzenie *#55#
 • Anulowanie #55#

Budzenie wielokrotne

 • Wprowadzenie *57*XXXX*_ _ _ _ _ _ _ # -w miejsce XXXX wprowadź porę budzenia w układzie 24-godzinnym -w miejsce podkreśleń '_’ wstawić numery dni w które chcesz być budzony (poniedziałek – 1, wtorek – 2, środa – 3, czwartek – 4, piątek – 5, sobota – 6, niedziela – 7)
 • Sprawdzenie *#57#
 • Anulowanie #57#

Uwaga! -anulowanie wyłącza budzenie we wszystkie dni.

Szczegółowy, miesięczny wykaz połączeń (w formie papierowej)

Możesz otrzymywać szczegółowy, miesięczny wykaz połączeń w formie papierowej. Wykaz ten możesz odebrać w Biurze Obsługi Abonenta opłacając rachunek lub otrzymać pocztą.

Możesz również jednorazowo sprawdzić wykaz połączeń za wybrany zakończony okres rozliczeniowy.

Usługę możesz zamówić w Biurze Obsługi Abonenta.

Szczegółowy, miesięczny wykaz połączeń (na płycie CD)

Możesz otrzymywać szczegółowy, miesięczny wykaz połączeń nagrany na płycie CD. Wykaz ten możesz odebrać w Biurze Obsługi Abonenta opłacając rachunek lub otrzymać pocztą.

Możesz również jednorazowo sprawdzić wykaz połączeń za wybrany zakończony okres rozliczeniowy.

Usługę możesz zamówić w Biurze Obsługi Abonenta.

Zmiana numeru na wniosek Abonenta, w przypadkach opisanych w Regulaminie

W szczególnych przypadkach Abonent może złożyć w Biurze Obsługi Abonenta wniosek o zmianę numeru na inny. Dopuszczalne przypadki określa Regulamin.

Dodatkowy numer telefoniczny

Jeśli potrzebujesz drugą odrębną linię telefoniczną możesz skorzystać z drugiego numeru telefonicznego. Drugi telefon możesz podłączyć do posiadanego modemu.

Otrzymasz drugi numer bez dodatkowej umowy i zbędnych formalności. Zamówienie możesz złożyć w Biurze Obsługi Abonenta.

Wybór „brązowego numeru”

Jeśli chcesz by Twój numer był wyjątkowy i łatwy do zapamiętania, wybierz jeden z puli „brązowych numerów”. Wyróżnisz się i ułatwisz zapamiętanie swojego nowego numeru.

Wybór „srebrnego numeru”

Jeśli chcesz by Twój numer był wyjątkowy i łatwy do zapamiętania, wybierz jeden z puli „srebrnych numerów”. Wyróżnisz się i ułatwisz zapamiętanie swojego.

Wybór „złotego numeru”

Jeśli chcesz by Twój numer był wyjątkowy i łatwy do zapamiętania, wybierz jeden z puli „złotych numerów”. Wyróżnisz się i ułatwisz zapamiętanie swojego nowego numeru.

Numery złote to najbardziej unikalne z dostępnych numerów.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zostaw numer

Oddzwonimy

Zadzwoń:

+48 62 735 31 11

Zostaw swój numer!

Skorzystaj z poniższego formularza, podaj swój numer telefonu.
Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą i odpowiedzą na pytania dotyczące oferty.