Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo PROMAX Spółka Jawna Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolski (63-400) przy ulicy Wolności 19, dalej  zwany „ADO”.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i/lub otrzymywania informacji handlowych  z osobą, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji lub do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą.

Jednocześnie Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
  • przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie i prowadzenie korespondencji z osobą, której dane dotyczą.

ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zostaw numer

Oddzwonimy

Zadzwoń:

+48 62 735 31 11

Zostaw swój numer!

Skorzystaj z poniższego formularza, podaj swój numer telefonu.
Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą i odpowiedzą na pytania dotyczące oferty.