Polityka prywatności

Informacja o cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze stron internetowych promax.media.pl wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych.

Czym są pliki „cookies”?

Cookies to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer i zapisywana w urządzeniu końcowym (np. komputerze), która może być odczytana jedynie przez ten serwer. Cookies nie zawierają danych personalnych, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i jego oprogramowaniu. Ponadto masz możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (np. poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej).

Zarządzanie plikami „cookies”

Standardowo przeglądarki internetowe pozwalają na zapisywanie plików „cookies”.
Każdy użytkownik internetu może zrezygnować z zapisywania plików „cookies” na swoim urządzeniu oraz usunąć wszystkie zebrane wcześniej informacje.
Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Polityka Prywatności stosowana przez Przedsiębiorstwo PROMAX Sp.j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój

1. Cel powołania Polityki Prywatności.

Dąży do zapewnienia nie tylko najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych, ale również do zapewnienia wysokiego stopnia ochrony powierzonych jej Danych Osobowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie PROMAX oraz w wersjach tych serwisów dostępnych za pomocą telefonów komórkowych. Polityka zawiera informacje na temat zasad zbierania, wykorzystania i przetwarzania Danych osobowych. Zasady określone w Polityce Prywatności są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

2. Definicje

Administrator Informacji jest to osoba powołana przez PROMAX w celu kontrolowania procesu przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, czyli tej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.

Przetwarzanie Danych osobowych są to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Powierzenie przetwarzania Danych osobowych polega na przekazaniu w drodze pisemnej umowy Danych osobowych innemu podmiotowi, który realizuje cele określone przez PROMAX.

Udostępnienie danych osobowych polega na przekazaniu danych innemu podmiotowi, który realizuje własne cele.

3. Okres przetwarzania Danych osobowych

Dane Osobowe Abonentów PROMAX przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż czas zakreślony przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej „Prawo Telekomunikacyjne”).

4. Cel i zakres zbierania danych.

PROMAX przetwarza Dane osobowe niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz procesu rekrutacji w ramach aktualnych ofert pracy PROMAX. Zakres zbieranych danych oparty został o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Prawa Telekomunikacyjnego oraz został dostosowany do celu, dla którego są one wykorzystywane. Dbając o prywatność klientów i współpracowników, PROMAX zbiera jedynie minimalne informacje, np. nie przetwarza wizerunków klientów – nie kopiuje dowodów tożsamości.

5. Zabezpieczenie Danych Osobowych i procesu ich przetwarzania

PROMAX, jako Administrator Danych osobowych wprowadziła środki techniczne i organizacyjne (tj. –wdrożyła stosowne procedury) mające zapewnić najwyższe bezpieczeństwo powierzonych Danych osobowych.PROMAX powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który jako organ nadzorująco-kontrolny stoi na straży prawidłowości procesów przetwarzania Danych osobowych.Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest niezwłocznie informowany o wszelkich naruszeniach (bądź podejrzeniach naruszenia) bezpieczeństwa Danych Osobowych.

PROMAX szkoli pracowników z zakresu ochrony Danych osobowych, aby każdorazowo zwiększać bezpieczeństwo i ukierunkowywać pracowników na nowo powstające zagrożenia.

Dostęp do Danych osobowych mają wyłącznie pracownicy, którzy zostali do tego upoważnieni na podstawie stosownego dokumentu wydanego przez Administratora Danych Osobowych.

6. Udostępnianie Danych Osobowych

PROMAX chroni dane osobowe użytkowników korzystających z jej usług, Tym samym udostępnienie Danych osobowych na rzecz osób trzecich może nastąpić wyłącznie w oparciu o zgodę Abonenta.Abonent winien mieć jednak na uwadze fakt, że na mocy art. 180 a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, PROMAX jako podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną, jest obowiązana do udostępnienia danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, w tym danych osobowych, na żądanie uprawnionych podmiotów, np. Policji, Prokuratora czy Sądu.

7. Powierzanie przetwarzania Danych Osobowych

PROMAX zleca wykonanie niektórych czynności firmom podwykonawczym. W tym celu powierza przetwarzanie Danych osobowych w oparciu o art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych innemu podmiotowi.Podwykonawca któremu powierzono Dane osobowe Abonentów zobligowany jest do stosowania środków bezpieczeństwa, takich samych jakie są wdrożone w PROMAX. Niniejsze działanie ma zapewnić maksymalną ochronę powierzonych w zaufaniu Danych osobowych.

8. Kontrola przetwarzania Danych Osobowych

Wszelkie działania kontrolne podejmowane są przez Administratora Informacji lub jego zastępców. Kontrole polegają w szczególności na weryfikacji zgodności przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przepisami Unii Europejskiej oraz wewnętrznymi regulacjami PROMAX. PROMAX dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych Danych osobowych.

9. Zmiana Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez PROMAX poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej  www.promax.media.pl

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 roku.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail biuro@promax.media.pl lub listownie na adres Przedsiębiorstwo PROMAX Sp.j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój, ul. Wolności 19 63-440 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem „Polityka prywatności”.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zostaw numer

Oddzwonimy

Zadzwoń:

+48 62 735 31 11

Zostaw swój numer!

Skorzystaj z poniższego formularza, podaj swój numer telefonu.
Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą i odpowiedzą na pytania dotyczące oferty.