„Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego dla powiatu (obszaru) pleszewskiego” nr FERC.01.01-IP.01-0216/23-00

Przedsiębiorstwo „PROMAX” Spółka Jawna Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój 31.01.2024r. podpisała umowę o dofinansowanie nr FERC.01.01-IP.01-0216/23-00 i tym samym uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego dla powiatu (obszaru) pleszewskiego”.

Projekt realizowany jest w ramach Działania FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poszerzenie dostępności Internetu w powiecie pleszewskim poprzez budowę sieci szerokopasmowej na obszarach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony oraz gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci. Projekt będzie realizowany zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich i dotyczy miejscowości w następujących 6 gminach: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew. 

Projekt polega na wybudowaniu sieci światłowodowej oraz zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 300 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo na obszarze pleszewskim– nr 5.30.20.00.

Działania planowane w ramach projektu:

 1. Adaptacja i wykorzystanie do celu projektu istniejącego węzła dostępowego OLT oraz zakup i zamontowanie trzech nowych węzłów dostępowych OLT.
 2. Przygotowanie punktu PWR.
 3. Budowa fizycznej, pasywnej jednomodowej sieci światłowodowej.

Grupami docelowymi Projektu będą:

 1. Gospodarstwa domowe, w skład których wchodzą:
  a) odbiorcy indywidualni,
  b) przedsiębiorstwa (w szczególności mikroprzedsiębiorstwa) prowadzące działalność na podstawie wpisu do CEIDG, wykonujący swoją działalność gospodarczą w miejscach zamieszkania.
 2. Przedsiębiorstwa (w tym MŚP) prowadzące działalność na obszarze objętym Projektem
 3. Podmioty lecznicze
 4. Dostawcy usług korzystający z dostępu hurtowego.

W rezultacie Projektu siecią szerokopasmową objętych zostanie 3486 lokali mieszkalnych oraz 466 przedsiębiorstw w 3243 punktach adresowych. 

Realizacja projektu planowana jest na okres: od 31.01.2024 r. do 31.12.2026 r.
Wartość projektu wynosi: 26 176 995,74 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 20 472 795,91 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


« Powrót do listy

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zostaw numer

Oddzwonimy

Zadzwoń:

+48 62 735 31 11

Zostaw swój numer!

Skorzystaj z poniższego formularza, podaj swój numer telefonu.
Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą i odpowiedzą na pytania dotyczące oferty.